Персональные данные и политика конфиденциальности

Персональні дані та конфіденційність


Поняття, що використовуються в цьому документі:


«Гра» - розважальний ігровий захід, що починається в указаний у розкладі Організатора час доби і проходить протягом певного безперервного проміжку часу відповідно до визначеного Організатором сценарієм і умовами, які включають в себе, в тому числі, дотримання Правил.


«Місце надання послуг» - м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 6, ТРЦ "Cosmopolite", 2-ий поверх, Блок С.


«Організатор» - ТОВ «ІГРОЛЕНД» (код ЄДРПОУ - 41743373), юридична особа, яка є правовласником/володільцем Сайту, а також виконавцем, який здійснює надання Послуг Користувачу.


«Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).


«Користувач» - фізична особа, яка здійснила реєстрацію на Сайті відповідно до умов цієї Угоди.


«Профіль» - комбінація з електронної пошти / мобільного телефонного номера і пароля для доступу до персональної сторінки Користувача в рамках Сайту, що дозволяє отримувати доступ до сервісів Сайту.


«Сайт» - ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою anvio.com, за допомогою якого забезпечується надання інформації про Послуги. Сайт додатково надає Користувачеві можливість через Інтернет взаємодіяти з системою бронювання Ігор на бажаний час (Сеанс), включаючи можливість отримати наявні описи, зображення, наявність і умови, а також вартість бронювання Сеансу.


«Послуга», «Послуги» - комплекс заходів, що здійснюються Організатором при проведенні Гри, а також інших супутніх заходів відповідно до доручення Користувача, Учасника (його законного представника) чи іншої особи, яка бажає взяти участь у Грі особисто або забезпечити участь у Грі іншої особи (осіб).


«Учасник» - фізична особа, яка є одержувачем Послуги (Послуг) за участі в Грі.


1. При внесенні даних для реєстрації (створюючи Профіль і / або вказуючи дані для бронювання Послуги/Гри) на Сайті, Користувач надає Організатору інформацію, що становить персональні дані Користувача, і дає свою згоду на обробку Організатором такої персональної інформації, в тому числі її передачу третім особам. У разі якщо Користувач не бажає, щоб Організатор продовжував обробку його персональних даних, він повинен видалити свій Профіль або звернутися до Організатора з письмовою заявою у довільній формі.


2. Учасник повністю погоджується і дозволяє Організатору оприлюднення та подальше використання в рекламних цілях зображень Користувача (в тому числі фотографій і відеозйомки з його участю), в тому числі, якщо його зображення отримано при зйомці, яка проводилася в Місці надання послуг, місцях, відкритих для вільного відвідування, або на публічних заходах.


3. Організатор має право обробляти персональні дані в такий спосіб, якщо не вказано інше: збирати, накопичувати, зберігати, систематизувати, уточнювати, використовувати, знеособлювати, передавати цю інформацію третім особам.


4. Організатор має право використовувати персональні дані користувачів і Учасників для зв'язку з Користувачем і / або Учасником.


5. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації та/або без використання таких засобів.


6. Організатор має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача та/або Учасника інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача або Учасника відповідно, які можуть порушувати або втручатися в права Організатора або в права інших Користувачів.


7. Персональні дані Користувача і Учасника можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.


8. Організатор спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача та/або Учасника.