Публичная оферта о предоставлении услуг (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)

Публічний договір про надання послуг

(Угода Користувача)Поняття, що використовуються в цій Угоді:


«Гра» - розважальний ігровий захід, що починається в указаний у розкладі Організатора час доби і проходить протягом певного безперервного проміжку часу відповідно до визначеного Організатором сценарієм і умовами, які включають в себе, в тому числі, дотримання Правил.


«Місце надання послуг» - м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 6, ТРЦ "Cosmopolite", 2-ий поверх, Блок С.


«Організатор» - ТОВ «ІГРОЛЕНД» (код ЄДРПОУ - 41743373), юридична особа, яка є правовласником/володільцем Сайту, а також виконавцем, який здійснює надання Послуг Користувачу.


«Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).


«Користувач» - фізична особа, яка здійснила реєстрацію на Сайті відповідно до умов цієї Угоди.


«Правила» - обов'язкові для дотримання при отриманні Послуг кожним Учасником, вимоги і правила, включаючи, але не обмежуючись: обмеження за віком, складом і кількістю Учасників для участі в Грі, обмеження за станом здоров'я Учасника та його фізичного стану і т. П. , в залежності від умов надання Послуги певного виду.


«Профіль» - комбінація з електронної пошти / мобільного телефонного номера і пароля для доступу до персональної сторінки Користувача в рамках Сайту, що дозволяє отримувати доступ до сервісів Сайту.


«Сайт» - ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою anviovr.com, за допомогою якого забезпечується надання інформації про Послуги. Сайт додатково надає Користувачеві можливість через Інтернет взаємодіяти з системою бронювання Ігор на бажаний час (Сеанс), включаючи можливість отримати наявні описи, зображення, наявність і умови, а також вартість бронювання Сеансу.


«Послуга», «Послуги» - комплекс заходів, що здійснюються Організатором при проведенні Гри, а також інших супутніх заходів відповідно до доручення Користувача, Учасника (його законного представника) чи іншої особи, яка бажає взяти участь у Грі особисто або забезпечити участь у Грі іншої особи (осіб).


«Учасник» - фізична особа, яка є одержувачем Послуги (Послуг) за участі в Грі.1. Загальні положення:

1.1. Ця Угода є публічним договором, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів і визначає умови надання та отримання Послуг, положення про бронювання Послуг, а також умови використання Сайту.

1.2. Ця Угода набуває чинності з моменту прийняття Користувачем і/або Учасником (його законним представником) згоди з його умовами в порядку, визначеному п.п. 1.3 і 1.4. цієї Угоди, і діє безстроково.

1.3. Після проходження процедури реєстрації, Користувач вважається таким, що детально ознайомився і беззастережно прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі, і без обмежень, відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України шляхом проставлення відмітки про згоду (галочки) в спеціальному полі поруч з посиланням на текст Угоди користувача напроти фрази «Я приймаю умови цієї угоди користувача». У разі якщо Користувач не згоден повністю або частково з положеннями цієї Угоди, він не має права використовувати матеріали і сервіси Сайту, а також отримувати Послуги.

1.4. Перед початком Гри, Учасник вважається таким, що детально ознайомився і беззастережно прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі без обмежень і застережень, відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України, а також, отримав всі необхідні роз'яснення та доповнення, які не викладені на Сайті.

1.5. Організатор має право в будь-який момент в односторонньому порядку і без будь-якого спеціального повідомлення внести зміни та/або доповнення до цієї Угоди шляхом опублікування оновленої версії на Сайті. Оновлена версія цієї Угоди вступає в силу з моменту її публікації на Сайті. У разі якщо Користувач не згоден повністю або частково з положеннями оновленої версії Угоди, він не має права використовувати матеріали і сервіси Сайту.

1.6. Умови використання матеріалів і сервісів Сайту врегульованих цією Угодою та іншими угодами, розміщеними на Сайті.

1.7. Чинна редакція цієї Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою anviovr.com.

1.8. До цієї Угоди додаються і є її невід'ємними частинами:

Додаток № 1 - Форма підтвердження законного представника на отримання Послуг Учасником. Додаток № 2 - Заява на повернення сплачених грошових коштів.


2. Умови надання Послуг

2.1. Для того щоб отримати Послуги, Учасник повинен набути статусу Користувача в порядку, зазначеному в розділі 4 цієї Угоди, та забронювати Сеанс.

Особа, яка бажає отримати Послуги, також має право звернутися безпосередньо до Організатора у Місці надання послуг, щоб взяти участь в Сеансі на найближчий час при наявності вільних місць.

2.2. До участі в Грі допускаються Учасники, які відповідають Правилам відповідно до розділу 3 цієї Угоди, які забронювали і в повному обсязі сплатили Сеанс.

2.3. Години роботи Організатора та проведення Гри - з 10:00 до 22:00 щодня.

2.4. Загальний кількісний склад Учасників в Грі одночасно (протягом одного Сеансу) - не менше 1 і не більше 6 чоловік. Максимальне число учасників може залежати від обраної Гри.

Тривалість одного Сеансу - до 45 хвилин, включаючи підготовчий етап.

2.5. Здійсненням оплати Сеансу Користувач автоматично підтверджує, що він готовий забезпечити присутність на Грі Учасників згідно з п.2.4 цієї Угоди, які відповідають вимогам Правил і іншим положенням цієї Угоди.

2.6. Під час Гри забороняється курити, приймати їжу або напої. Учасники, що порушують дані вимоги, до участі в Грі не допускаються.

2.7. До початку Гри Учасники зобов'язані дотриматися необхідних організаційних та гігієнічних вимог Організатора, а також вимог щодо забезпечення особистої безпеки.

2.8. З метою проведення належної організації Гри Організатор має право надавати інші супутні Послуги. Умови, порядок та вартість надання таких Послуг узгоджується Сторонами додатково.

2.9. Організатор має право організовувати різні стимулюючі заходи з метою привернення уваги потенційних Учасників до Гри (акції, подарункові карти на участь тощо). Порядок їх проведення повідомляються Користувачам на Сайті, а також іншими способами, визначеними Організатором.


3. Правила допуску та участі в Грі

3.1. До участі в Грі допускаються особи від 12 років.

Для участі в Грі особі у віці від 12 до 18 років в обов'язковому порядку потрібна письмова згода його законного представника.

3.2. Фізичний, а також психологічний стан Учасника має відповідати умовам і порядку проведення Гри та участі в ній.

Зокрема, Гра не передбачає можливість участі в ній наступних категорій осіб:

- осіб з обмеженими можливостями здоров'я,

- осіб з психічними розладами будь-якого роду в будь-якому прояві,

- осіб в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння,

- осіб в брудному одязі, без взуття,

- агресивно налаштованих осіб,

- осіб, які не дотримуються будь-яких інших умов цієї Угоди або не відповідають зазначеним в цій Угоді вимогам,

- будь-яких інших осіб, щодо яких існує ймовірність того, що участь у Грі може спровокувати ризик виникнення будь-якого роду негативних наслідків, як для самого Учасника, так і для Організатора (в тому числі негативних наслідків майнового характеру).

3.3. Організатор має право вимагати у Учасника (його законного представника) документальне підтвердження того, що він відповідає критеріям участі згідно п.п. 3.1 і 3.2 цієї Угоди.

3.4. Безпосередньо перед проведенням Гри Організатор проводить інструктаж з Учасниками і їх законними представниками (у разі якщо Учасник не досяг віку 18 років і законний представник також присутній в Місці надання послуг) з метою більш докладного опису правил проведення та участі в Грі, а також, визначення ризику виникнення для Учасників будь-яких негативних наслідків за фактом участі в Грі відповідно до п.3.2 цієї Угоди.

3.5. Організатор зберігає за собою безумовне право відмовити в наданні Послуг, у разі якщо у нього виникають підозри щодо достовірності наданих Учасником (його законним представником) даних по пунктам 3.1 і 3.2 цієї Угоди, а також в разі якщо за підсумками проведеного відповідно до п.3.4 інструктажу Організатор виявив ризик виникнення для Учасників будь-яких негативних наслідків за фактом участі в Грі.

3.6. Учасник та/або його законний представник має право самостійно прийняти рішення про відмову в участі в Грі в будь-який момент часу без пояснення причин з застосуванням наслідків згідно п.3.8 цієї Угоди.

3.7. У разі якщо Організатор відмовляє в наданні Послуг до моменту початку Сеансу Гри, за винятком випадку відмови згідно п.3.8 цієї Угоди, Організатор здійснює повернення коштів, сплачених за Послуги, відповідно до п.п.4.8 та 4.9 цього Договору.

3.8. У разі якщо

- Порушено умови або Учасником, або його законним представником була надана недостовірна інформація відповідно до п.п. 3.1 і 3.2 цієї Угоди, яка спростована на підставі поданих відповідно до п.3.3 документів чи інших доказів, або

- Учасник або його законний представник добровільно відмовився від участі в Грі в термін пізніше ніж за 24 години до Сеансу,

Організатор стягує з Користувача неустойку за відмову від Послуг в розмірі повної вартості оплачених Послуг, які повинні були бути надані, відповідно до п.п. 4.9 і 4.10 цієї Угоди або в розмірі 25% вартості Сеансу, якщо була проведена часткова оплата Сеансу.

3.9. Учасник зобов'язаний прибути в місце надання Послуг не пізніше ніж за 15 хвилин до початку заброньованого Сеансу. При запізненні понад 10 хвилин після початку заброньованого Сеансу Сеанс скасовується.

3.10. Учасник зобов'язаний мати з собою паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а також електронний квиток (e-mail з підтвердженням бронювання), в разі якщо бронювання Сеансу здійснювалося через сайт.

3.11. У разі якщо Учасник не досяг віку 18 років, він зобов'язаний прибути в Місце надання послуг спільно зі своїм законним представником або мати при собі письмову згоду одного з батьків (іншого законного представника), що складається за формою згідно з додатком № 1 до цієї Угоди, що містить підтвердження законного представника на отримання Послуг Учасником, оригінальний підпис законного представника, його розшифрування, а також копію першого розвороту паспорта законного представника, копію розвороту "діти" паспорта - для батьків; для опікунів - копію іншого документа, що підтверджує опікунство.

3.12. Діти віком до 12 років повинні перебувати в Місці надання послуг разом зі своїм законним представником (та/або батьками). Якщо участь у Грі передбачає, що дитина у віці до 12 років буде залишена без нагляду, Учасник не допускається до участі в Грі, Організатор має право відмовити в наданні Послуг без відшкодування вартості Послуг.


4. Бронювання і оплата Послуг

4.1. Надання Послуг з організації Гри можливо тільки за умови їх повної передоплати в установленому обсязі в порядку, визначеному цією Угодою.

4.2. При бронюванні Сеансу через Сайт Користувач оплачує повну або часткову (не менше 25%) вартість участі в Грі для всіх Учасників. За фактом успішного проведення платежу Користувач отримує лист від системи бронювання і квитанцію платіжної системи. Користувач несе повну відповідальність за достовірність даних, що вказуються при бронюванні через Сайт, необхідних для ідентифікації Користувача перед початком Сеансу.

4.3. При частковій оплаті Сеансу Учасник доплачує решту суми в розмірі Вартості сеансу за вирахуванням попередньо оплаченої суми в Місці надання послуг.

4.4. Бронювання Сеансу здійснюється в період не раніше двох тижнів до моменту його проведення.

4.5. Бронювання Сеансу може бути скасовано не пізніше ніж за 24 години до часу його проведення з повним поверненням вартості участі в Грі, за вирахуванням вартості витрат Організатора в розмірі не більше 5% від раніше внесеної суми при бронюванні. У разі якщо скасування бронювання Сеансу здійснюється в більш пізній термін Організатор стягує з Користувача неустойку в розмірі 100% оплаченої вартості бронювання.

4.6. Користувач має право поступитися своїм правом на участь у Грі, яке було повністю або частково оплачене, іншій особі, що відповідає критеріям Учасника відповідно до цієї Угоди. Для цього Користувач повинен зв'язатися з Організатором способами, зазначеними на Сайті або за вказаними на Сайті контактними даними Організатора, і отримати підтвердження від Організатора про те, що для участі в сеансі передбачається інший Учасник.

4.7. Вартість участі в Грі на доступний для бронювання Сеанс вказується на Сайті і включає в себе вартість участі для всіх Учасників в кількості згідно п.2.4 цієї Угоди.

4.8. Оплата вартості Послуг може здійснюватися Користувачем або іншою особою за дорученням Користувача. При цьому Сеанс бронюється на Користувача, дані якого були вказані при реєстрації на Сайті.

4.9. Повернення вартості послуг згідно з цим Договором здійснюється за ставками вартості Послуг, що діяли на момент їх фактичної оплати. Повернення вартості здійснюється особі, яка фактично оплатила Послуги, способом, яким була проведена оплата протягом 10 (десяти) робочих днів, або іншим доступним способом з дати подання уповноваженою особою відповідної заяви в письмовій формі (в т.ч. документів, підтверджуючих факт оплати ) на адресу Організатора.

4.10. Для здійснення повернення вартості Користувач і / або Учасник пред'являє паспорт, а також повідомляє реквізити електронного квитка згідно п.4.2 цієї Угоди.

4.11. Бронювання Сеансу може бути перенесено на іншу вільну дату, включаючи більш ранню, не пізніше ніж за 24 години до часу спочатку заброньованого часу проведення Сеансу. Якщо таке перенесення відбувається в перший раз, воно є безкоштовним для Користувача, Учасника або його законного представника. Якщо перенесення відбувається вдруге та більше разів, в такому випадку з Користувача, Учасника або його законного представника стягується штраф в розмірі 25% від вартості Сеансу, який в результаті буде відвідано.


5. Умови використання матеріалів і сервісів Сайту

5.1. Користувач уважно ознайомився з умовами цієї Угоди.

5.2. Організатор має право посилати Користувачам на зазначені в Профілі електронну поштову адресу (e-mail) та/або телефонний номер повідомлення інформаційного та/або рекламного характеру (розсилки).

Користувач дає свою згоду на отримання розсилок шляхом проставлення в своєму Профілі позначки про згоду (галочки) в спеціальному полі навпроти фрази «Я згоден отримувати інформаційні повідомлення від Організатора». Користувач має право відмовитися від отримання розсилок шляхом зняття галочки з вищевказаного спеціального поля.

5.3. Організатор в односторонньому порядку має право встановлювати обмеження у використанні матеріалів і сервісів Сайту як для всіх користувачів, так і для окремих категорій користувачів.

5.4. Користувач не має права використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

5.5. Користувач не має права порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту або Організатору.

5.6. Користувач не має права використовувати Сайт та його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Організатора та / або інших осіб.

5.7. Всі об'єкти, доступні при використанні Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, розміщені на Сайті (далі спільно - «Контент»), є об'єктами виняткових прав Організатора та інших правовласників. Будь-яке використання Контенту без згоди його правовласників строго заборонено.

5.8. Для того щоб скористатися функціональними сервісами Сайту Користувач зобов'язаний пройти процедуру реєстрації (створення Профілю) на Сайті.

5.9. При реєстрації (створення Профілю) Користувач вводить в спеціальну форму реєстрації своє ім'я, адресу електронної пошти (e-mail), номер мобільного телефону, а також самостійно вигадує пароль для доступу до облікового запису.

5.10. Користувач самостійно стежить за збереженням даних доступу до свого Профілю, а також несе відповідальність за безпеку обраних ним засобів для доступу до свого Профілю. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії і бездіяльності в рамках або з використанням сервісів Сайту під своїм Профілем, в тому числі при добровільній передачі Користувачем даних для доступу до Профілю третім особам на будь-яких умовах (включаючи договори і / або угоди). Будь-яка дія, вироблене під Профілем Користувача, вважається здійсненим самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач повідомив Організатора про несанкціонований доступ до свого Профілю і / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх коштів доступу до Профілю.

5.11. Персональна інформація, що надається Користувачем, що міститься в Профілі, зберігається і обробляється Організатором відповідно до положень розділу 6 цієї Угоди.


6. Персональні дані та конфіденційність:

Див. відповідний розділ Сайту.


7. Відповідальність. Обмеження відповідальності

7.1. Користувач, Учасник і його законний представник самостійно оцінюють свої здібності і можливість участі в Грі. Відповідальність за прийняте Учасником та/або його законним представником рішення щодо отримання Послуг, в тому числі з питання бронювання Сеансу і / або участі (права на участь) в Грі (включно з наданням підроблених документів, підписів або інший недостовірної інформації) в будь-якому випадку несе Учасник та / або його законний представник.

7.2. До моменту бронювання Сеансу або до оплати вартості участі в Грі безпосередньо в Місці надання послуг Користувач, Учасник та/або його законний представник має право запитувати у Організатора необхідну інформацію, роз'яснення та коментарі з будь-яких питань, пов'язаних з порядком надання Послуг, особливостями участі в Грі певними особами, іншими істотними умови надання та отримання Послуг.

7.3. Організатор має право відмовити в наданні відповідей на будь-які питання відповідно до п.7.2 цієї Угоди, у разі якщо вони не пов'язані з отриманням інформації Користувачем, Учасником або його законним представником як споживачами, а мають на меті збору інформації про діяльність Організатора як підприємця, і така інформація не підлягає в обов'язковому порядку розкриття на підставі положень чинного законодавства України.

7.4. Всі дії, що вживаються Учасниками в Грі, здійснюються ними самостійно під повну відповідальність самих Учасників або уповноважених осіб.

7.5. У разі заподіяння шкоди майну Організатора чи інших осіб, що використовується при проведенні Гри, Учасник або його законний представник зобов'язується негайно компенсувати вартість такого майна.

7.6. Всі матеріали і сервіси Сайту надаються в початковому вигляді, без гарантій повноти або своєчасності і без інших явно виражених або припущених гарантій. Доступ до Сайту, а також використання його матеріалів і сервісів здійснюються виключно на розсуд Користувача і на його ризик.

7.7. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на Сайті.

7.8. Деякі посилання на Сайті ведуть до ресурсів, розташованим на сторонніх сайтах. Дані посилання розміщені для зручності користувачів і не означають, що Організатор схвалює зміст інших сайтів або будь-яким чином заохочує дії їх власників. Крім цього, Організатор не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент. Ця заява відноситься до всіх посилань, представлених на Сайті, і матеріалів всіх веб-сайтів, доступних через банери і посилання на Сайті.

7.9. Організатор не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача або Учасника щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача або Учасника при наданні Послуг, а також в результаті їх надання.

7.10. Сайт може використовувати ідентифікаційні файли cookies для зберігання особистої і загальної інформації про Користувачів. «Cookies» являють собою невеликі текстові файли, які можуть використовуватися інтернет-сайтом для впізнання повторних відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для поліпшення змісту. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач погоджуєтесь на використання Сайтом cookies.

7.11. Організатор не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з Сайтом, його використанням або неможливістю використання, а також за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні Профілю.

7.12. Організатор не несе відповідальності за затримки чи збої в процесі надання Послуг або будь-якої їх частини, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

7.13. Організатор не несе відповідальності за дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою, в разі якщо оплата Послуг здійснюється за участю зазначених систем і структур.

7.14. Користувач і/або Учасник підтверджує, що не є громадянином Європейського Союзу та/або Сполучених Штатів Америки і не перебуває на території Європейського Союзу та / або Сполучених Штатів Америки.

7.15. При виникненні будь-яких сумнівів щодо того, хто є належним одержувачем Послуг, остаточне рішення приймає Організатор.

7.16. Організатор не приймає участі у взаємовідносинах Користувача і Учасника, та/або його законного представника, та/або будь-якої іншої особи, яка здійснила оплату, однак з причин, не залежних від Організатора, не прийняла участі в Грі і/або не отримала інші Послуги, поступилося свої права на участь у Грі, або іншим способом виразило волю відмови від участі в Грі, або поступку своїх прав на участь в Грі іншій особі. При виникненні сумнівів щодо особи, уповноваженої на участь у Грі, Організатор має право керуватися тим, що уповноваженою особою є особа, яка пред'явила електронний квиток, і при необхідності повернення вартості Послуг в обумовлених цією Угодою випадках Організатор має право повернути відповідну вартість саме цій особі (його законному представнику).Завантажити Додаток 1 (Згода Представника)
Додаток № 1

до Публічного договору

про надання послуг ТОВ «ІГРОЛЕНД»Директору ТОВ «ІГРОЛЕНД»

Т.Н. Дубинської

від ____________________,

особистість посвідчується паспортом

____________________________________,

зареєстрований за адресою________________________

___________________________________Підтвердження законного представника на отримання Послуг Учасником

(Форма)


Я, _________________________ (ПІБ), повністю і беззастережно приймаю, і погоджуюся з умовами Публічного договору про надання послуг ТОВ «ІГРОЛЕНД», розміщеного на сайті за адресою anviovr.com («Угода», далі - Угода) для надання Послуг Учаснику - ____________________________ (ПІБ), яким я є ____________________________________, повноваження підтверджуються ___________________, а також підтверджую, що Учасник:

1. у віці від 12 років;

2. його/її фізичний і психологічний стан відповідає умовам і порядку проведення Гри та участі в ній;

3. він/вона не відносяться ні до однієї з наступних категорій громадян:

- особи з обмеженими можливостями здоров'я, інваліди,

- особи з психічними розладами будь-якого роду в будь-якому прояві,

- особи в стані алкогольного та або наркотичного сп'яніння,

- особи, які не володіють української мовою,

- особи в брудному одязі, без взуття,

- агресивно налаштовані особи,

- особи, які не відповідають або не дотримуються будь-які інші умови Угоди,

- будь-які інші особи, щодо яких існує ймовірність того, що участь у Грі може спровокувати ризик виникнення будь-якого роду негативних наслідків як для самого Учасника, так і для Організатора (в тому числі негативних наслідків майнового характеру).

Всі умови участі в Грі, правила її проведення мені роз'яснені.

Всі необхідні питання були задані уповноваженим представникам Організатора, отримані вичерпні відповіді.

Обсяг відповідальності Організатора та мене як Учасника мені зрозумілий.

Будь-яких претензій до Організатора, в тому числі організаційного, фінансового або іншого характеру не маю.


«____» ___________ 20__г.__________________ / _______________ /
Завантажити Додаток 2 (Заява на повернення)

Додаток № 2

до Публічного договору про надання послуг ТОВ «ІГРОЛЕНД»


Директору ТОВ «ІГРОЛЕНД»

Т.Н. Дубинської

від ____________________,

особистість посвідчується паспортом

____________________________________,

зареєстрований за адресою________________________

___________________________________
Заява на повернення сплачених грошових коштівЯ, _________________________ (ПІБ), прошу повернути мені кошти ___________________________________ (вказати форму оплати: готівкова / безготівкова, а також форму повернення і реквізити) ______________________, сплачені за послуги участі в Грі, запланованому на ___________201_ року на час «___ »:« ___ » на підставі Публічного договору про надання послуг ТОВ «ІГРОЛЕНД», розміщеної на сайті за адресою anviovr.com, в розмірі _________ (___________________________________________).


Причина відмови від отримання Послуг ____________________________.«____» ___________ 20__


__________________ / ___________________ /